Skagen, Kaare. 2022. To Mestere Og Autoriteter Om Dialog I Profesjonsveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 7 (1), 1-12. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3417.