Sætra, Mette Kristin Ragnhildstveit, Kristian Leonard Melby, Mugula Chris Safari, og Carl-Christian Bachke. 2022. «‘Vi Gjorde Hverandre Gode, Men Det Dabbet Av Og Stoppet opp’: Vernepleierstudenters Erfaringer Med Loggskriving Og Gruppeveiledning». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 7 (1):1-15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3413.