Mathiesen, Ida Holth. 2022. «‘Da går Jeg Hjem Og Googler Det I stedet’: Improvisasjon Og Medskaping I møter Mellom Elever Og rådgivere». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 7 (1):1-14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3361.