Eik, Liv Torunn, Anna Rigmor Moxnes, og Heidi Østland Vala. 2021. Spenning Mellom Ulike Stemmer. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 6 (1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131.