Olsen, Rigmor. 2021. Flerstemmighet I Veiledningssamtaler?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 6 (1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3070.