Worum, Kirsten S., og Cato R. P. Bjørndal. 2018. «Studenters Oppfatninger Av God Og dårlig Praksisveiledning I barnehagelærerutdanning ». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 3 (1):1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1578.