Worum, Kirsten, og Cato Bjørndal. 2018. Studenters Oppfatninger Av God Og Dårlig Praksisveiledning I Barnehagelærerutdanning . Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 3 (1), 1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1578.