Paulsen, Mårten, og Anne-Marie Aubert. 2019. Variations Among Students’ Experiences of Learning to Counsel. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 4 (1), 35–49. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1497.