Føinum, Merete. 2019. Veiledningssamtaler. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 4 (1), 17–39. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1385.