Lejonberg, Eli. 2019. «Hvordan Påvirker Veilederutdanningene Utøvelse Av Veilederrollen? En Analyse Av Forventninger Uttrykt I Styringsdokumenter, Forskning Og Faglitteratu»r. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 4 (1), 1–16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1383.