SKAGEN, K. To mestere og autoriteter om dialog i profesjonsveiledning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, v. 7, n. 1, p. 1-12, 7 jan. 2022.