ULVIK, M.; HELLEVE, I.; SMITH, K. Inngangen til læreryrket og behov for støtte - narrativer fra ulike nasjonale og lokale kontekster. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, v. 6, n. 1, 15 out. 2021.