HAARA, F.; TARALDSEN, L.; JENSSEN, E. Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, v. 5, n. 1, p. e3157, 20 nov. 2020.