OLSEN, R. Flerstemmighet i veiledningssamtaler?. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, v. 6, n. 1, 5 fev. 2021.