LEJONBERG, E. Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, v. 4, n. 1, p. 1–16, 26 nov. 2019.