Steinnes, G. S., & Longva, K. P. (2024). Praksisrettleiing i møte med sårbare studentar. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 9(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v9i1.3969