Dyrstad, D. N., Folkvord, S. E., Mykkeltveit, I. H., Risa, C. F., Lyngset, J. F., Mordt, P., Vogler, F. M., & Gjesdal, K. (2024). Verdien av et blended learning veiledningskurs på et masternivå: Praksisveiledernes erfaringer. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v9i1.3968