Worum, K. S., Hansen, I. M., & Olsen, R. (2022). Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen: Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3792