Wennergren, A.-C., Nehez, J., Nagy, C., Godolakis, H. C., Nilsson, L., & Wirén, F. (2023). Trepartssamtal med digitala observationsunderlag – en framgångsfaktor för lärarstudenters deltagande och resonemang. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3703