Sletteland, N. V., Røykenes, K., Hunskår, I., & Lund, H. (2022). Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning: en scoping oversiktsstudie. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3646