Eriksen, H. L., & Gradovski, M. (2022). Studenters uttrykk for motstand i veiledningssamtaler. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3636