Tveiten, S., & Røkholt, G. (2023). Å være veileder i «praksisvinden» – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 8(1), 1–16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3498