Skagen, K. (2022). To mestere og autoriteter om dialog i profesjonsveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3417