Sætra, M. K. R., Melby, K. L., Safari, M. C., & Bachke, C.-C. (2022). «Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3413