Mathiesen, I. H. (2022). «Da går jeg hjem og googler det i stedet»: Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivere. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3361