Pettersen, M., & Lejonberg, E. (2022). Elevrespons i praksisveiledning: Hvordan kan et verktøy bidra til støtte, utfordring og teoretisk forankret refleksjon?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3336