Bachke, C. C. (2021). Linjer i profesjonsveiledningen gjennom 50 år. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3333