Ulvik, M., Helleve, I., & Smith, K. (2021). Inngangen til læreryrket og behov for støtte - narrativer fra ulike nasjonale og lokale kontekster. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3316