Haara, F., Taraldsen, L., & Jenssen, E. (2020). Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3157. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3157