Eik, L. T., Moxnes, A. R., & Vala, H. Østland. (2021). Spenning mellom ulike stemmer. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131