Olsen, R. (2021). Flerstemmighet i veiledningssamtaler?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3070