Andreasen, J. K., Andreasen, E. M., & Kovac, V. B. (2020). Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3049. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3049