Fjellanger, L. I., Halland, S., Nordlie, R., & Winje, A. (2020). Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.2760