Worum, K., & Bjørndal, C. (2018). Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning . Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1578