Paulsen, M., & Aubert, A.-M. (2019). Variations among Students’ Experiences of Learning to Counsel. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 4(1), 35–49. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1497