Føinum, M. (2019). Veiledningssamtaler. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 4(1), 17–39. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1385