Lejonberg, E. (2019). Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1383