(1)
Steinnes, G. S.; Longva, K. P. Praksisrettleiing I møte Med sårbare Studentar. NORDVEI 2024, 9.