(1)
Dyrstad, D. N.; Folkvord, S. E.; Mykkeltveit, I. H.; Risa, C. F.; Lyngset, J. F.; Mordt, P.; Vogler, F. M.; Gjesdal, K. Verdien Av Et Blended Learning Veiledningskurs PÄ Et masternivÄ: Praksisveiledernes Erfaringer. NORDVEI 2024, 9, 1-15.