(1)
Wennergren, A.-C.; Nehez, J.; Nagy, C.; Godolakis, H. C.; Nilsson, L.; Wirén, F. Trepartssamtal Med Digitala Observationsunderlag – En framgångsfaktor för lärarstudenters Deltagande Och Resonemang. NORDVEI 2023, 8, 1-15.