(1)
Sletteland, N. V.; Røykenes, K.; Hunskår, I.; Lund, H. Synkron Videobasert Praksisveiledning I Profesjonsutdanning: En Scoping Oversiktsstudie. NORDVEI 2022, 7, 1-17.