(1)
Tveiten, S.; Røkholt, G. Å være Veileder I «praksisvinden» – Utfordringer Og Didaktiske Implikasjoner for Praksisveilederutdanningen. NORDVEI 2023, 8, 1-16.