(1)
Hvalby, M.; Thortveit, J. «Det Er En Fremmed Tanke å Skulle Ha Studentene for Seg selv»: Om Veilederteam i lærerutdanningens Praksisstudium. NORDVEI 2022, 7, 1-14.