(1)
Skagen, K. To Mestere Og Autoriteter Om Dialog I Profesjonsveiledning. NORDVEI 2022, 7, 1-12.