(1)
Mathiesen, I. H. «Da går Jeg Hjem Og Googler Det I stedet»: Improvisasjon Og Medskaping I møter Mellom Elever Og rådgivere. NORDVEI 2022, 7, 1-14.