(1)
Pettersen, M.; Lejonberg, E. Elevrespons I Praksisveiledning: Hvordan Kan Et verktøy Bidra Til støtte, Utfordring Og Teoretisk Forankret Refleksjon?. NORDVEI 2022, 7, 1-17.