(1)
Haara, F.; Taraldsen, L.; Jenssen, E. Utvikling Av Veiledningskompetanse I Et Læringsfellesskap. NTVP 2020, 5, e3157.