(1)
Olsen, R. Flerstemmighet I Veiledningssamtaler?. NTVP 2021, 6.