(1)
Worum, K. S.; Bjørndal, C. R. P. Studenters Oppfatninger Av God Og dårlig Praksisveiledning I barnehagelærerutdanning . NORDVEI 2018, 3, 1-17.