(1)
Worum, K.; Bjørndal, C. Studenters Oppfatninger Av God Og Dårlig Praksisveiledning I Barnehagelærerutdanning . NTVP 2018, 3, 1-17.